• nike air max
 • oakley glasses
 • air max 90
 • nike air max
 • oakley glasses
 • air max 90
 • Air Max 2013
 • 2014 michael kors
 • air max women 2013
 • air max 2013
 • 2014 michael kors
 • air max 2014
 • Tybetańska recepta na zdrowe życie | Apetyt na życie

  Tybetańska recepta na zdrowe życie

  by Dariusz

  w Dieta,Medycyna

  Naturalna Medycyna Ziołolecznicza

  widziana przez pryzmat doświadczeń Dr Ven. Tenzin Jangchub`a

  panorama Tybetu

  Na stronie: Medycyna Tybetańska – kulisy systemu leczenia przedstawiliśmy tajniki jednego z najistotniejszych – nieprzerwanie praktykowanych – systemów medycznych na świecie, który od wieków z powodzeniem pomaga ludziom w Tybecie, Chinach, Indiach, Nepalu, Mongolii i znacznej części Rosji oraz Azji Centralnej, a aktualnie także w Europie i Ameryce.

  Przedstawicielem Naturalnej Medycyny Wschodu, szczególnie bliskim nam Polakom, jest Dr Ven. Tenzin Jangchub – który od ponad 10 lat całą swoją wiedzę i kunszt medyczny poświęcił pacjentom z Polski – odsuwając od nich dręczące choroby.
  Autor tego wpisu także korzystał z pomocy medycznej Doktora i postanowił przybliżyć czytelnikom bloga Tego Niezwykłego Lamę… Dr Ven. Tenzin Jangchub urodził się w 1957 r. w Tybecie, w Himalajach. Po zajęciu Tybetu przez Chińczyków w 1959 r. jego rodzina wyemigrowała wraz z Jego Świątobliwością Dalajlamą do Dharamsali w północnych Indiach, gdzie wstąpił do klasztoru buddyjskiego i ukończył siedmioletnie studia lekarskie w Tybetańskim Instytucie Medycyny i Astrologii. Praktykował u dr Yeshi Dhondena, osobistego lekarza Dalajlamy.

  Dr Ven. Tenzin Jangchub w stroju mnicha buddyjskiegoPraktykował w Azji, a także Ameryce Południowej i Europie.
  Dr Ven. Tenzin Jangchub to także aktor „naturszczyk” w głośnym filmie „Siedem lat w Tybecie”.

   

  Ochroniarz Jego Świątobliwości

  „Naród bez ziemi musi zadbać o bardzo dobre wykształcenie” – powtarzał często Dalajlama. Pierwsze stopnie edukacji Tenzin Jangchub pokonywał w szkole pierwszej pomocy SOS w Dha-ramsali. Następnie ćwiczył się w technikach walk wschodnich, w skokach spadochronowych i wspinaczce górskiej. Osiągnąwszy stopień komandosa, został wybrany spośród tysięcy rówieśników do ochrony osobistej Dalajlamy. Codzienne obcowanie z Jego Świątobliwością pogłębiło religijność Tenzina:
  „Praktykowałem specjalne modlitwy dla ochroniarzy. Zacząłem też studiować język tybetański i filozofię buddyjską. Ta edukacja odmieniła moje życie. Dalajlama powtarzał często, że nie należy stosować przemocy i czynić zła, ale pracować dla innych”.
  Po zakończeniu służby ochroniarskiej Tenzin postanowił poświęcić się medycynie. Dalajlama zaakceptował jego wybór, ostrzegając jednocześnie, że studia medyczne są niezwykle ciężkie.

  • Czego się uczą tybetańscy medycy ?

  Tenzin doskonale poradził sobie z egzaminami i dobrze zniósł lata studiów, podczas których nauka zajmowała mu 10 godzin dziennie. Każdej wiosny wraz z grupą studentów wyjeżdżał w Himaleje, aby zgłębiać tajniki 3000 ziół j minerałów, na których bazuje medycyna tybetańska.
  Chinese traditional medicine ancient bookStudia obejmowały również stare księgi Gyuzhi, historię medycyny, filozofię, anatomię, diagnozowanie z pulsu, moczu, oka i zapachu oraz akupunkturę, akupresurę i wiele innych technik. Na piątym roku studenci wzbogacali swoją i tak ogromną już wiedzę o… astrologię.
  „Często, kiedy leczenie nie przynosi pożądanych rezultatów, analiza astrologiczna układu planet pomaga w odczytaniu stanu psychicznego i przyczyny choroby pacjenta” – wyjaśnia dr Tenzin.

  • Jedzmy, co rośnie wokół nas

  Medycyna tybetańska opiera się na zasadzie równowagi. Czynniki takie jak: dieta, styl życia, warunki pogodowe, stan ducha i umysłu mogą mieć dobroczynny lub zakłócający wpływ na zdrowie.
  Tybetański system medycznytłumaczy lama – jest niezwykle skuteczny w leczeniu takich chorób, jak:

  • żółtaczka, nawet typu B i C,
  • wrzody,
  • paraliż,
  • astma,
  • epilepsja,
  • kamienie żółciowe i wątrobowe,
  • guzy,
  • cukrzyca,
  • nadciśnienie,
  • bóle pleców,
  • artretyzm,
  • choroby skórne i alergia,
  • choroby kobiece
  • choroby serca,
  • zaburzenia o podłożu nerwicowym,
  • niektóre odmiany raka i wiele innych…”

  dyplom doktora Ven Tenzin JangchubaDotychczas Instytut wypuścił w świat około stu lekarzy. W Europie pracuje ich kilkunastu. Mają oni za zadanie włączyć do stosowanych technik i leków wschodnich elementy duchowości i medycyny kraju, w którym przyszło im pracować. Dr Tenzin dużo czasu poświęca studiowaniu polskich ziół. Zaleca swoim pacjentom jedzenie miejscowych produktów oraz korzystanie z przypraw i ziół, które wyrosły w naszym otoczeniu. Ważny jest również nasz stosunek do przyjmowanego pokarmu i jego wartość energetyczna.

  Dr Ven. Tenzin Jangchub tak mówi o swojej misji:
  doctor Ven Tenzin Jangchub„Medycyna Tybetańska to unikalne połączenie prostego systemu diagnozy , leczenia i prewencji z filozofią buddyjską – ukierunkowaną na osiągniecie optymalnej dla każdego z nas równowagi ciała , umysłu i ducha .

  Zdrowie i szczęście są prawem każdej żyjącej istoty. Kierując się tym przesłaniem, Jego Świątobliwość 14 Dalaj Lama zainicjował, w 1960 roku, powstanie Tybetańskiego Instytutu Medyczno-Astrologicznego , na emigracji w północnych Indiach. Instytut podtrzymuje i promuje w świecie starożytny tybetański system uzdrawiania, sięgający swoją historią czasów życia Buddy Sakjamuni ( ok. 500 lat pne. ) J.Św. Dalaj Lama zawsze wspierał rozwój i praktykę medycyny tybetańskiej, jako tradycyjnej mądrości, wiedzy i doświadczenia, przekazywanych od pokoleń wśród mieszkańców Tybetu. Wiedza ta okazała się być przydatna i pożyteczna dla pacjentów na całym świecie. W samych Indiach działa dzisiaj kilkadziesiąt klinik reprezentujących tę tradycję medyczną, otwartych dla wszystkich: tybetańczyków , hindusów i gości z całego świata, bez względu na rasę, kastę czy religię.
  Dzięki błogosławieństwu J.Św. Dalaj Lamy mogłem ukończyć pełen kurs studiów medycyny tybetańskiej w Instytucie i mogłem otrzymać tytuł Menpa Kachupa (tłum. doktora tybetańskiej wiedzy medycznej). Nastąpiło to 18 stycznia 1993 roku, po czym zostałem zarejestrowany jako praktykujący doktor w Departamencie Zdrowia Tybetańskiego Rządu na Uchodźstwie.
  Chinese Herbal MedicineJeśli chodzi o moje doświadczenie i praktykę kliniczną, miałem niezwykłe szczęście pracować pod kierownictwem Dr Yeshi Dhonden’a, w Jego klinice, w Dharamsali. Dr Dhonden, począwszy od 1960 r. przez 20 lat był osobistym lekarzem J.Św. Dalaj Lamy. Jest znany w świecie jako mistrz ziołolecznictwa; jego książka „Health through balance” ( w Polsce wydana w 1994 r. ) została przetłumaczona na wiele języków, na kilku kontynentach.
  Dr Dhonden wielokrotnie zapraszany był na kongresy i sympozja naukowe organizowane przez renomowane uniwersytety i instytuty medyczne. To właśnie pod Jego kierownictwem nabyłem doświadczenia i odwagi aby zmierzyć się z groźnymi chorobami chronicznymi i cywilizacyjnymi trapiącymi współczesnego człowieka.
  Mocno wierzę , że tybetański system medyczny jest jednym z najlepiej zachowanych i działających starożytnych przekazów mądrości i doświadczenia. Jest on niezwykle skuteczny w leczeniu wielu schorzeń, a szczególnie żółtaczki, wrzodów, paraliżu, astmy, epilepsji, kamieni wątrobowych i żółciowych, guzów , cukrzycy, nadciśnienia, bólów pleców, artretyzmu, zaburzeń trawiennych, chorób skórnych, chorób kobiecych, alergii, chorób serca, niektórych odmian raka, zaburzeń o podłożu nerwowym, etc.
  Będąc w pełni wyświęconym i konsekrowanym – przez J.Św. Dalaj Lamę – mnichem buddyjskim ( tyb. gelong ), staram się na co dzień stosować Jego nauki, również w mojej praktyce lekarskiej. Mam Nadzieję, że mogę być pomocny w odzyskaniu i zachowaniu zdrowia wielu istot ludzkich.”

  Dr Ven. Tenzin Jangchub przyjechał do Polski ponad dziesięć lat temu prosto z Tybetu pod wpływem uznania dla Jana Pawła II, który cieszył się wielkim szacunkiem Dalajlamy. Jako jeden z jego osobistych ochroniarzy osobiście poznał papieża. Ponieważ Tenzin Jangchub jest dyplomowanym lekarzem medycyny tybetańskiej, o podjęcie praktyki lekarskiej w Polsce prosił go sam Dalajlama – jako wyraz poważania dla Polaków.

  doktor Ven. Tenzin Jangchub w gabinecieDr Ven. Tenzin Jangchub uzyskał w Polsce prawo stałego pobytu i oficjalnie zarejestrował praktykę lekarską.
  Możemy go spotkać – zawsze ubranego w tradycyjny buddyjski strój – gdy przyjmuje pacjentów w gabinetach medycyny naturalnej w Warszawie oraz w Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Gdańsku, Radomiu, Rzeszowie, Krakowie, Łodzi.

  ołtarzyk w gabinecie Doktora TJKiedy odwiedzimy dr. Tenzina może nas zaskoczyć wystrój jego gabinetu medycyny naturalnej . Centralną część zajmuje ołtarz pełen tajemniczych przedmiotów. Nie zdziwią nas, oczywiście, posążki Buddy w kwiatach ani portrety Dalajlamy, ale liczne miseczki wypełnione płynami, pudełko słodyczy, puszka herbaty, butelka porto i oscypek wymagają wyjaśnienia: „w ten sposób energetyzuję pożywienie i wodę” – wyjaśnia dr Tenzin.  A w tle usłyszymy nastrojowe mantry.

  Skąd pomysł na życie i pracę w Polsce ?

  dr Ven. Tenzin Jangchub w Polsce z posążkiem Buddy„Jestem mnichem buddyjskim, nie należę do żadnej grupy i dlatego dobrze się czuję w każdym miejscu na świecie. Ponadto w biograficznym filmie Dalajlama wskazuje na mapie Amerykę, Chiny, Polskę i Tybet. Ja znajduję w tym zatrzymaniu się przy Waszym kraju coś głębszego i jestem pewien, że zdarzą się tu dobre rzeczy. Dostałem błogosławieństwo Dalajlamy na pracę w Polsce. Bardzo lubię ten kraj. Jest tu teraz spokój, cisza, nie ma kataklizmów ani wojen. Zostanę tak długo, jak długo będę miał pozwolenie na pracę i będę przydatny.”

  Co Doktor sądzi o zdrowiu Polaków, jakie są nasze słabe strony ?

  „W Polsce pokarmy trzeba zmieniać sezonowo. Zimą należy jadać potrawy rozgrzewające, a latem zimne i chłodne. Wszystko, co sprzyja równowadze w organizmie, jest dla niego korzystne. Polacy powinni jeść więcej rodzimych owoców i warzyw.
  Generalnie waszą słabą stroną jest układ trawienny i tarczyca.”

  RECEPTA Dr Ven. Tenzin Jangchub`a na ZDROWE ŻYCIE:

  A sposób na zdrowe odżywianie ?

  „Jeżeli żołądek podzielimy na 4 części, dwie powinno zapełnić jedzenie, jedną picie, zaś jedna ma pozostać pusta – nawet po obiedzie” – tłumaczy dr Tenzin.
  >>> Skąd tyle nowotworów ?
  Mają one źródło w naszych emocjach i w złym sposobie odżywiania. Jemy zbyt dużo mięsa i ciężkich potraw, także tych chemicznie zmodyfikowanych (tzw. fast food`y). Do tego dodać należy kawę, mocny alkohol itp.

  Dwieście lat temu ludzkość cierpiała na niedobór żywności. Dziś jest jej w nadmiarze. Do tego nadmiaru nie dostosował się jeszcze nasz organizm. Powstaje problem: co wybrać, aby zdrowo żyć i cieszyć się zdrowiem?
  Ważne jest rozróżnienie między ciężkimi i lekkimi potrawami:

  • Do ciężkich zaliczamy potrawy tłuste, smażone, a także chłodzone, podawane z lodówki oraz surowe: warzywa, mięso, zboża. Do tej grupy należą także ciężkie ciasta, sałatki z majonezem, kawa i mocne alkohole. Do ich przetrawienia organizm zużywa dużo energii i czasu.
  • Potrawy lekkie to gotowane (także na parze), duszone (mięso, warzywa, zboże) oraz ryż, ziemniaki, sałatki z gotowanych warzyw, soki domowej roboty, nabiał. Lekkie jedzenie jest łatwo przyswajalne przez organizm i szybko daje energię, nie obciążając zbyt przewodu pokarmowego.

  Ciężkie potrawy powinny zaspokajać tylko połowę naszego apetytu, lekkie – 75 procent. W żadnym wypadku nie należy najadać się „do pełna”. Gdy mamy obciążony żołądek, organizm produkuje zbyt dużo śluzu. System trawienny słabnie, zablokowane zostają kanały energetyczne, którymi energia dostaje się do mózgu, układu krwionośnego i mięśni.
  Jedząc zbyt wiele (nawet świeżych i zdrowych potraw) możemy doprowadzić do zatrucia organizmu.

  • Najważniejsze jest śniadanie: zjedzone bez pośpiechu, pożywne.
   najważniejszym posiłkiem dnia jest obfite śniadanieTo ono dostarcza energii na cały dzień. Nierzadko wybiegamy do pracy po przełknięciu filiżanki kawy i zjedzeniu rogalika. Nie należy dziwić się, że jesteśmy bardziej podenerwowani i podatni na agresję. Może to prowadzić do nowotworów żołądka. Proces ten jest prawie niedostrzegalny, bo trwa długo: 10 – 30 lat !
  • Nie zapominajmy o drugim śniadaniu, bo po jego zjedzeniu mamy energię do dalszej pracy
  • Bardzo ważny jest obiad:gotowany, pożywny
  • szczęśliwa dziewczyna na diecie dukanaKolacja powinna być lekka - zjedzmy ją najpóźniej dwie godziny przed snem. Możemy zapełnić, co najwyżej jedną trzecią pojemności żołądka. Obciążając go na noc, będziemy mieli problemy z oddychaniem, krążeniem i snem.
  lama malujący Tang-ga - traditional Tibetan style picture lama malujący Tang-ga – traditional Tibetan style picture

  [ Niniejszy wpis powstał za zgodą Dr Ven. Tenzin Jangchub`a ]

  Apetyt na życie – Medycyna Chińska

  WIĘCEJ  SEKRETÓW  MEDYCYNY  NATURALNEJ  możesz poznać >>> TUTAJ

  { 15 komentarze… przeczytaj je poniżejdodaj jeden komentarz }

  Codi Maj 18, 2012 o 2:35 am

  Hey Dariusz I really enjoyed your informative blog post on Tybetańska recepta na zdrowe życie. Thank you for helping out, good info.

  Odpowiedz

  my website Czerwiec 4, 2012 o 10:22 am

  I think that what you said was very logical. However, what about
  this? suppose you composed a catchier title? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, but what if you added something that grabbed a person’s attention? I mean Tybetańska recepta na zdrowe życie | Apetyt na życie is kinda plain. You could look at Yahoo’s home page and see how they create post headlines to get people to click. You might try adding a video or a pic or two to grab readers interested about what you’ve got to say. In my opinion, it would bring your posts a little livelier.
  my website ostatni wpis na blogu..my websiteMy Profile

  Odpowiedz

  dental hygiene continuing education Czerwiec 9, 2012 o 7:09 am

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your
  weblog? My blog is in the exact same niche as yours
  and my users would genuinely benefit from a lot
  of the information you present here. Please let me know
  if this alright with you. Cheers!
  dental hygiene continuing education ostatni wpis na blogu..dental hygiene continuing educationMy Profile

  Odpowiedz

  Fortunately Interested Parties Can Learn How to speak English Fluently Wrzesień 1, 2012 o 9:24 am

  What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also create comment due to this good post.
  Fortunately Interested Parties Can Learn How to speak English Fluently ostatni wpis na blogu..Fortunately Interested Parties Can Learn How to speak English FluentlyMy Profile

  Odpowiedz

  outlook repair Wrzesień 2, 2012 o 7:03 am

  I think this is one of the most vital information for me.

  And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is
  wonderful, the articles is really great : D.
  Good job, cheers
  outlook repair ostatni wpis na blogu..outlook repairMy Profile

  Odpowiedz

  sex Wrzesień 2, 2012 o 2:29 pm

  Great items from you, man. I have take into account your stuff previous to and you’re simply too wonderful. I really like what you’ve acquired right here,
  really like what you are saying and the best way in which you are saying it.
  You are making it enjoyable and you continue to care for to stay
  it smart. I can’t wait to learn far more from you. This is actually a terrific web site.
  sex ostatni wpis na blogu..sexMy Profile

  Odpowiedz

  outlook pst repair Wrzesień 2, 2012 o 10:12 pm

  Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your weblog posts. After all I’ll be subscribing to your feed
  and I’m hoping you write once more soon!
  outlook pst repair ostatni wpis na blogu..outlook pst repairMy Profile

  Odpowiedz

  wheat intolerance symptoms Wrzesień 3, 2012 o 4:14 pm

  Hey there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this website.
  wheat intolerance symptoms ostatni wpis na blogu..wheat intolerance symptomsMy Profile

  Odpowiedz

  adult Wrzesień 4, 2012 o 7:54 pm

  I really like it when individuals come together and share thoughts.
  Great blog, stick with it!
  adult ostatni wpis na blogu..adultMy Profile

  Odpowiedz

  Data Recovery NYC Wrzesień 5, 2012 o 10:25 pm

  Hi there, this weekend is good for me, for the reason that this moment
  i am reading this wonderful informative paragraph here at my residence.
  Data Recovery NYC ostatni wpis na blogu..Data Recovery NYCMy Profile

  Odpowiedz

  Stay Classy Wrzesień 9, 2012 o 3:17 am

  Just desire to say your article is as astonishing.
  The clarity in your post is simply spectacular and i can assume
  you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.
  Stay Classy ostatni wpis na blogu..Stay ClassyMy Profile

  Odpowiedz

  daily proxy list Wrzesień 15, 2012 o 12:05 pm

  Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told used
  to be a enjoyment account it. Glance advanced to more added agreeable from you!
  However, how can we keep up a correspondence?
  daily proxy list ostatni wpis na blogu..daily proxy listMy Profile

  Odpowiedz

  related skin Wrzesień 11, 2014 o 10:05 pm

  I was suggested this blog through my cousin. I’m not sure whether or
  not this put up is written through him as nobody else recognise such certain approximately my trouble.

  You are wonderful! Thank you!
  related skin ostatni wpis na blogu..related skinMy Profile

  Odpowiedz

  water damage Wrzesień 26, 2014 o 7:37 pm

  Thanks for your personal marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you happen to be a great author. I will remember to bookmark your blog and may come back later on. I want to encourage one to
  continue your great work, have a nice weekend!
  water damage ostatni wpis na blogu..water damageMy Profile

  Odpowiedz

  śmieszne kabarety Marzec 2, 2015 o 9:58 pm

  What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how on the topic of unpredicted emotions.
  śmieszne kabarety ostatni wpis na blogu..śmieszne kabaretyMy Profile

  Odpowiedz

  Zostaw Komentarz

  CommentLuv badge

  { 1 trackback }

  Poprzedni Wpis:

  Następny Wpis:

 • Catalog
 • Contents
 • product
 • Product Catalog
 • Products
 • Product Directory