• nike air max
 • oakley glasses
 • air max 90
 • nike air max
 • oakley glasses
 • air max 90
 • Air Max 2013
 • 2014 michael kors
 • air max women 2013
 • air max 2013
 • 2014 michael kors
 • air max 2014
 • Naturalny krok ku długowieczności | Apetyt na życie

  Naturalny krok ku długowieczności

  by Alex

  w Dieta,Medycyna,Wellness

  Z doniesień medycyny wschodu dowiadujemy się, że siedmioletnie dziecko jest zasady medycyny chińskiej są przekazywane z pokolenia na pokoleniew stanie zrozumieć mądrość Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jest tak prosta, tak fundamentalna, tak naturalna dla tamtejszych społeczności (piszemy o tym także na TEJ stronie), ale MY odwracamy się od niej, wolimy dzielić nasze ciało.  I tak mamy:  kardiologa, urologa, specjalistę od płuc… Specjalizujemy się w „częściach”,  ale MY nie jesteśmy częściami! Jesteśmy jednością i gdy jakakolwiek część źle funkcjonuje  musi to wpływać na całość.

  W myśl „naturalnych”  koncepcji życia, człowiek ma trzy okresy rozwojowe – którym przypisuje się różne tendencje rozwojowe:

  1.    do około 30 roku życia  – głównie rozwój cielesny
  2.    do około 60 roku życia – głównie rozwój intelektualny
  3.    do około 90 roku życia – głównie rozwój duchowy

  Osoby umierające około sześćdziesiątki  tracą właściwie najważniejszy etap życia, który jest ukoronowaniem poprzednich, a ich dusze nie są jeszcze dojrzałe i wystarczająco przygotowane do przejścia do innego świata …

  Na aktualny stan naszego zdrowia i na nasze siły mają bezpośredni wpływ dwa procesy:

  1. proces regeneracyjny, czyli samoistnej, naturalnej naprawy naszych tkanek, w starożytnych Chinach nazywano to korzeniem JINN – dostarczanie organizmowi energii CZI.

  2. proces degeneracyjny, samoistnej destrukcji, czyli psucia się  naszych tkanek i naszego całego zdrowia w starożytnych Chinach nazywano to korzeniem JANG – spalanie, zużytkowywanie energii CZI – dla utrzymywania prawidłowego metabolizmu czy w wyniku nadmiernego  wysiłku fizycznego

  Jeżeli regeneracja przewyższa degenerację, to mamy mocny korzeń JINN, organizm jest w pełni zdrów, nie ma objawów degeneracji tkanek, nie ma objawów bólowych, obniżonej sprawności organów, narządów i całego organizmu. Ustrój jest wtedy wystarczająco ogrzany, ciepłe są stale dłonie i stopy. Wszystkie narządy i organy dysponują wtedy wystarczającą do ich funkcjonowania ilością energii wewnętrznej CZI.  W takiej sytuacji organizm zdąży naprawiać na bieżąco uszkadzane wolnymi rodnikami komórki i tkanki.

  Jeżeli natomiast przeważają procesy degeneracyjne, mocniejszy jest korzeń JANG, czyli procesy samoistnego psucia się tkanek.  Powstają wtedy  najprzeróżniejsze dolegliwości i objawy chorobowe.

  Objawy chorobowe mogą pojawiać  się zarówno jako znak:

  • Słabego korzenia JINN – obniżenia przyswajania energii CZI z pożywienia i powietrza, a wynikających np. z braku Higienicznego, przez duże „H”, stylu życia, przy normalnych nie nasilonych procesach degeneracyjnych -  wtedy wystarczą zalecenia „Higieniczne”, albo w wyniku uszkodzenia funkcji bądź struktury narządów przyswajających energię CZI i wtedy należy wdrożyć właściwe leczenie.
  • Zbyt rozwiniętego korzenia JANG – tzn. nadmiernego zużywania energii życiowej CZI  na naprawianie szkód wynikających z nadmiernie aktywnych procesów degeneracyjnych organizmu. Energia ta również może być nadmiernie zużywana na patologiczne emocje. W takiej sytuacji należy zastosować zalecenia Higieniczne jako krok pierwszy, jako krok drugi nasilić regenerację  – poprzez właściwe leczenie, a  jako krok trzeci zahamować degenerację – poprzez wprowadzenie antyoxydantów.

  Procesy degeneracji według współczesnego stanu wiedzy medycznej, bezpośrednio napędzane są mechanizmem wolnych rodników – w których wolne rodniki tlenowe odgrywają decydującą rolę.

  Wobec powyższego na rewitalizację  – czyli powrót do godnego  życia i do właściwych dla danego wieku sił życiowych, oraz odpowiedniej aktywności  -  składają się dwa kierunki działań:

  1. Nasilanie regeneracji, wzmacnianie korzenia JINN – poprzez wszystkie metody mobilizujące zdrowie (w tym zalecenia „Higieniczne”). Działanie to nie powoduje hamowania degeneracji czyli nie osłabia  korzenia JANG, a jedynie ją  na różnie długi czas przewyższa i wtedy następuje zdrowienie.

  2. Hamowanie degeneracji, przez osłabianie korzenia JANG – długotrwale efektywna nowa metoda - CHELATACJA (*), lub mniej i krócej efektywna metoda – wprowadzanie  do organizmu antyoksydantów. Działanie to nie powoduje nasilenia regeneracji, czyli nie wzmacniania korzenia JINN, a jedynie obniża procesy degeneracyjne na długi czas, tak że nie podwyższona regeneracja przewyższa degenerację i następuje  zdrowienie.

  masaż połączony z akupresurąWielcy lekarze starożytni jak również ich współcześni kontynuatorzy zajmujący się procesem rewitalizacji mogli znacząco wpływać tylko na  jedną  stronę tego procesu – tj. punkt  pierwszy. Rozwijali więc przez wieki techniki mobilizacji zdrowia, wiodące do samo-wyzdrowienia takie jak:

  • oddziaływania bezpośrednie na energię CZI: akupunktura, akupresura, moxa, reiki, bioenergoterapia
  • oddziaływania pośrednie przez przewód pokarmowy: dieto-terapia, ziołolecznictwo, homeopatia, mikro i makro elementy, leki chemiczne
  • oddziaływania pośrednie poprzez ruch:  joga, czi kung, tai czi, gimnastyka i sporty.

  Kung FuJednakże często pomimo wyraźnego pobudzenia procesów regeneracyjnych wzmacniających korzeń JINN nie byli i nie są w stanie przełamać nasilonych procesów degeneracji napędzanych mechanizmem wolnych rodników – których ilość w organizmie pacjenta była ogromna.

  Źródłem, które stale, w dzień i w nocy produkuje wolne rodniki są rozproszone w naszym ciele, w nadmiarze, cząsteczki metali ciężkich, które mają  takie właściwości fizykochemiczne iż co chwilę rozrywają przylegającą do nich cząstkę wody na części:  H- i O+. Te odwrotnie niż normalnie zjonizowane cząstki mają znaczną energię niszczącą sąsiadujące cząsteczki, są bardzo niestabilne i dlatego nazywane są wolnymi rodnikami. Wolne rodniki są źródłem większości chorób cywilizacyjnych z nowotworami na czele. Są paliwem napędzającym procesy zwyrodnieniowe i powodują przedwczesne starzenia się tkanek i całego organizmu.
  nagromadzenie metali ciężkich w organiźmieCząstki metali ciężkich jako skażenie żywności, wody i powietrza sukcesywnie wnikają do naszych organizmów  i ulegają tam zjawisku gromadzenia się. Kumulują się, ponieważ organizmy biologiczne nie mają naturalnie skutecznego (na taką skalę), mechanizmu pozbywania się tak dużej  ilości metali ciężkich. Dlatego proporcjonalnie do upływu lat i wzrostu poziomu skażenia środowiska w którym żyjemy, metali ciężkich jest w naszych organizmach coraz więcej – co potęguje destrukcyjny korzeń JANG. Najbardziej niebezpieczne metale to: rtęć, ołów i kadm.

  Implikuje to coraz większą ilość produkowanych przez nie wolnych rodników, te z kolei są bezpośrednią przyczyną procesów degeneracji, a gdy do tego dodamy – słabnący korzeń JINN – w związku z malejącą z upływem lat naszą naturalną zdolnością regeneracji tkanek -  to otrzymujemy w konsekwencji ciało człowieka w wieku 70 lat,  tak krańcowo schorowane i zdegenerowane że dysponuje potencjałem życiowym energii CZI jaki nierzadko spotyka się u człowieka  w wieku 100 i więcej lat. Nic zatem dziwnego, że  śmierć  ludzi w wieku około 70 lat w dzisiejszych czasach wcale nie jest rzadkością.

  struktura molekularna antyokxydantaMożliwość neutralizacji wytworzonych i istniejących  w organizmie wolnych rodników w stosunkowo prosty sposób, mamy jedynie przez stałe utrzymywanie  w naszym wnętrzu wysokiego stężenia  tak zwanych antyoxydantów. Ogromnie popularna stała się ostatnio oferta przemysłu „antyoksydacyjnego” oferującego coraz to nowe antyutleniacze – które, jak wszystkie tabletki popijamy oczywiście wodą (każdy napój zawiera  w sobie wodę – niestety „utlenioną”),  a tym samym niwelujemy działanie antyoksydacyjne  połykanych  preparatów.

  Co więc może być dla człowieka skutecznym antyoksydantem?

  >>>  Wszystko wskazuje na to, że jest nim Wodór !

  >>> dlaczego wodór ?
  >>> jak można go pozyskać w życiu codziennym ?
  tego dowiesz się: TUTAJ

  Ochrona z wykorzystaniem antyoksydacyjnego działania wodoru jest pierwszą linią obrony organizmu człowieka, lecz gdy w ciężkich stanach zdrowia okaże się mało skuteczna, to po raz pierwszy w historii w sukurs przychodzi nam dziś proces chelatacji. Proces chelatacji usuwa źródło wolnych rodników z organizmu – wypłukując nadmierne ilości metalicznych cząstek – dostarczających główną masę wolnych rodników tlenowych wywołujących: arteriosklerozę, zawały serca, bóle kończyn dolnych i martwicę.
  Chelatacja jest procesem powodującym wiązanie metali lub minerałów takich jak ołów, rtęć, żelazo, aluminium, wapń etc. z inną substancją – w tym przypadku z EDTA  – w aminokwas, który jest łatwo wydalany z organizmu. Chelatowanie samo w sobie jest procesem naturalnym, jest mechanizmem, dzięki któremu tak powszechnie znane substancje jak aspiryna, antybiotyki, witaminy, minerały i inne śladowe elementy działają w naszym ciele. Na przykład hemoglobina, czerwony pigment znajdujący się we krwi i  transportujący tlen. jest związkiem chelatowym żelaza.

  terapia chelatowaTERAPIA CHELATOWA jest metodą leczenia polegającą na wolnym podawaniu pacjentowi chelatu EDTA za pomocą kroplówki. Taki wlew trwa kilka godzin, powinien być zalecony przez lekarza i podawany pod fachowym nadzorem medycznym. Płyn zawierający EDTA dostaje się do organizmu najczęściej za pomocą małej igły umieszczonej w żyle na ramieniu pacjenta. EDTA szybko wiąże się z niechcianymi metalami i usuwa je razem z moczem. Razem z toksycznymi elementami takimi jak rtęć, kadm, ołów i aluminium łatwo usuwa z organizmu również nieprawidłowo usytuowane metale odżywcze, takie jak np. żelazo. Prawidłowo umiejscowione w organizmie minerały i pierwiastki śladowe ważne dla ludzkiego zdrowia są mocniej „związane” i są utrzymywane na właściwym poziomie przy wsparciu odpowiedniej suplementacji witaminowo-mineralnej. Terapia chelatowa przy użyciu preparatu EDTA jest bezpieczną i skuteczną alternatywą w przypadkach zalecanych by-passów, angioplastyki i stentów, jest nadzieją dla osób ze zwapnieniem czy miażdżycą tętnic. Chelatacja nie wyklucza zastosowania zabiegów chirurgicznych, lecz często czyni je ona zbędnymi. Nie jest ona pojedynczym zabiegiem, ponieważ typowo składa się z około 30 infuzji – w zależności od zdrowia pacjenta może nawet osiągnąć liczbę 100 wlewów. Redukcja szkodliwych wolnych rodników pozwala wyleczyć chore tętnice i przywrócić krążenie krwi na zadowalającym poziomie  Z czasem terapia chelatowa daje głęboką poprawę wielu zasadniczych metabolicznych i fizjologicznych funkcji ludzkiego organizmu. Przywraca regulację  gospodarki wapnia i cholesterolu w ciele, poprzez normalizację wewnętrznej chemii komórek. Poprawia przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, od największych do tych najdrobniejszych, które są zbyt małe albo znajdują się zbyt głęboko w mózgu, aby mogły być zbadane współczesną aparaturą diagnostyczną i bezpiecznie zoperowane. U wielu pacjentów to właśnie mniejsze naczynia krwionośne są najbardziej uszkodzone, szczególnie przy jednoczesnej cukrzycy. Efekty działania terapii objawiają się symultanicznie od czubka głowy do palców stóp, czyli w całym ciele – bez względu na wielkość naczyń.

  Nie doprowadzaj swojego organizmu do stanu wymagającego chelatacji !

  Zgodnie z zasadą LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ:

  kompendium - porady

  POZNAJ Kuracje Profilaktyczne
  oferowane >>> TUTAJ

   


  klub zdrowej wody

  DOWIEDZ się także więcej >>> TUTAJ

     i zrób Naturalny Krok
  ku  Twojej Długowieczności !  Materiały do tego opracowania zaczerpnięto z książki:

  „Porozmawiajmy o akupunkturze” – John`a  Covera


  Jeżeli interesuje Ciebie problematyka lecznictwa naturalnego
  to koniecznie odwiedź strony: 

  Przeczytaj także inne artykuły na naszym portalu.


  Zostaw Komentarz

  CommentLuv badge

  Poprzedni Wpis:

  Następny Wpis:

 • Catalog
 • Contents
 • product
 • Product Catalog
 • Products
 • Product Directory