• nike air max
 • oakley glasses
 • air max 90
 • nike air max
 • oakley glasses
 • air max 90
 • Air Max 2013
 • 2014 michael kors
 • air max women 2013
 • air max 2013
 • 2014 michael kors
 • air max 2014
 • Nie pozwól żeby Cię pokonała … | Apetyt na życie

  Nie pozwól żeby Cię pokonała

  by Alex

  w Medycyna

  twarz kleszcza w mikroskopie elektronowymBorelioza (choroba z Lyme) jest przewlekłą, wielonarządową chorobą odzwierzęcą o przebiegu fazowym, wywoływaną przez krętki z rodzaju Borrelia, charakteryzującą się różnorodnymi objawami klinicznymi, dotyczącymi skóry, narządu ruchu, układu nerwowego i układu krążenia – w zależności od genotypu gatunku Borrelia oraz stanu odporności gospodarza (człowieka).

  Podobieństwo objawów do innych chorób i wielopostaciowość  obrazu klinicznego oraz niejasne aspekty patogenetyczne, utrudniają znacząco jej diagnostykę i wykrywalność. Krętek boreliozy może być ukryty przez długi okres czasu w skórze, ścięgnach, mięśniach, stawach, w  sercu, w układzie nerwowym oraz  w mózgu. Dlatego należy uznać Boreliozę za bardzo podstępną, współczesną chorobę. Uważa się, że Borelioza jest jednym z głównych powodów nasilenia się epidemii chorób przewlekłych obserwowanych na całym świecie.

  Biorąc pod uwagę fakt, że duża część populacji ludzi u których stwierdzono takie jednostki chorobowe jak: SM, chorobę Alzheimera, RZS (reumatoidalne zapalenie stawów), chorobę Hashimoto, padaczkę, Zespół Przewlekłego Zmęczenia, choroby wynikające z autoagresji – w rzeczywistości choruje na Boreliozęmożna powiedzieć, że mamy do czynienia z epidemią, której istnienie nie zostało dotąd oficjalnie ogłoszone …

  Borelioza to obecnie w Polsce jedna z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób. Wydaje się, że w codziennej praktyce lekarskiej borelioza może się stać schorzeniem równie częstym jak biegunka czy zapalenie gardła.

  Według statystyk, w Niemczech odnotowuje się rocznie ok. 90 tysięcy nowych przypadków zachorowań.

  stowarzyszenieW 2007 roku powstało ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę zrzeszające chorych i członków ich rodzin.

  Bakterie choroby z Lyme tworzą kompleks blisko spokrewnionych gatunków, tzw. genogatunków, określany jako Borrelia burgdorferi sensu lato (Borrelia burgdorferi).
  Dla człowieka patogenne są 3 z 12 zidentyfikowanych dotychczas genogatunków: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrellia afzeli i Borrelia garinii. W Europie występują wszystkie 3 gatunki patogenne, natomiast w Ameryce Północnej tylko jeden – Borrelia burgdorferi sensu stricto.

  Naturalnym rezerwuarem Borreli są niemal wszystkie gatunki lądowych kręgowców, głównie małe i średnie ssaki. Zwierzęta domowe, szczególnie psy, ułatwiają przeniesienie bakterii na człowieka, natomiast ptaki, zwłaszcza migrujące, pełnią istotną rolę w rozprzestrzenianiu krętków. Ostatnie badania donoszą, że nawet komary, meszki i osy przenoszą Borrelię.

  KleszczBakterie przenoszone są na człowieka przez pajęczaki z gatunku kleszczy. W Europie jest to kleszcz pospolity (Ixodes ricinus), w Ameryce Północnej – kleszcze z rodzaju (/. scapularis i I. paciflcus), natomiast w Azji – kleszcz tąjgowy (/. persulcatus).

  Do zakażenia człowieka dochodzi podczas ukłucia przez kleszcza. Nie zawsze udaje się ustalić związek ukłucia przez kleszcza z zachorowaniem, ponieważ ukąszenie często pozostaje niezauważone gdyż postacie rozwojowe kleszczy są bardzo małe (1 mm), a ich ukąszenie stosunkowo niebolesne. Wielokrotnie w wywiadzie brak potwierdzonego kontaktu z kleszczem, a możliwość taką sugeruje jedynie fakt przebywania w miejscach zwiększonego ryzyka narażenia na pajęczaki, tj. w wilgotnych lasach, mieszanych i liściastych, porośniętych olchą i paprociami, jak też w miejskich parkach, K4na skwerach czy działkach oraz w innych miejscach, w których spełnione są 2 podstawowe warunki: wysoka wilgotność (75-100%) i obecność żywiciela.

  Wrażliwość na zakażenie jest u ludzi powszechna. Zakażenie nie przenosi się bezpośrednio z człowieka na człowieka. Przechorowanie boreliozy nie wywołuje odporności. Możliwa jest powtórna infekcja, do której dochodzi rzadko.

  Kleszcze to pajęczaki których cykl rozwojowy trwa dwa lata. Wyróżnia się następujące stadia rozwojowe: Larwa, Nimfa, Postać dorosła (imago). Każdy etap rozwoju następuje po pobraniu krwi człowieka lub zwierzęcia. Zarażają wszystkie stadia rozwojowe kleszcza, larwy i nimfy mają 20 razy więcej bakterii niż postać dorosła. Odporność  na głód dla dla larw i nimf wynosi 500 dni, a dla osobników dojrzałych do 800 dni.
  dwuletni cykl rozwojowy kleszcza

  Przenoszenie bakterii następuje zawsze przez ślinę kleszcza w czasie żerowania. Gdy znajdzie on „gospodarza” krętki muszą się uaktywnić zanim wnikną w głąb skóry gospodarza. Typowo zajmuje to kilka godzin w czasie których przeniesienie bakterii  jest mało prawdopodobne.

  • Nie jest znany bezpieczny czas przebywania zarażonego kleszcza w skórze człowieka
  • Nie jest znana minimalna ilość bakterii, która powoduje rozwój choroby.

  Borrelia burgdorferi tuż po wtargnięciu do organizmu człowieka, rozsiewa się szybko głównie drogą krwiobiegu.

  Szybkość rozprzestrzeniania się   w organizmie:
  Już kilka dni po zakażeniu bakterie są obecne w mózgu, sercu, mięśniach, ścięgnach.
  Zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym: pierwsze objawy neurologiczne mogą być obecne już w fazie rumienia wędrującego. Badaniem „real time PCR” materiał genetyczny bakterii (DNA) wykrywany jest we krwi już po kilkunastu godzinach od ukąszenia przez kleszcza.

  Rozpoznanie boreliozy oparte jest na objawach klinicznych:

  • Po inokulacji przebieg zakażenia może być bardzo różny.
  • W chorobie z Lyme można wyróżnić trzy stadia, podobnie jak w przypadku kiły.

  W pierwszym stadium ma miejsce stan zapalny ograniczony do skóry, z bakteriemią (zakażenie krwi bakteriami) lub bez. W drugim – schorzenie ma charakter ogólno-ustrojowy, ale w pewnym stopniu jest wyleczalne, podczas gdy w trzecim stadium dochodzi do rozwoju przewlekłych zmian narządowych.

  Stadium I  -  Wczesne zakażenie zlokalizowane

  rumieńGdy Borrelia dostanie się do skóry właściwej, może zostać wyeliminowana przez wrodzone mechanizmy odpornościowe. Jeżeli to nie nastąpi, bakterie mogą być przechwycone przez komórki dendrytyczne, a ich białka powierzchniowe zaprezentowane limfocytom T. Bakterie Borrelia mogą zmieniać swoje zewnętrzne białka powierzchniowe – dzięki czemu unikają rozpoznania przez przeciwciała i mogą wędrować miesiącami w skórze, wywołując odczyn zapalny – znany jako rumień chłoniak limfocytalnywędrujący (zdjęcie powyżej).
  W miejscu ukąszenia przez kleszcza mogą powstawać pseudochłoniaki (zdjęcie po prawej).
  W Stadium I ok. 2/3 pacjentów skarży się na objawy grypopodobne oraz świadczące o bakteriemii. Najczęściej są to: złe samopoczucie, bóle głowy i uczucie zmęczenia; rzadziej występują przejściowe bóle stawów i mięśni oraz stany podgorączkowe.

  Stadium II –  Wczesne zakażenie rozsiane

  rumieńJeżeli odpowiedź immunologiczna nie jest wystarczająca, zakażenie może ulec uogólnieniu, wywołując typowe objawy w postaci gorączki, bólów głowy i złego samopoczucia. Mogą wystąpić mnogie  ogniska rumienia wędrującego, albo wykwity o charakterze pokrzywkowym, niekiedy sięgające do tkanki podskórnej. Pojawić się mogą również rozsiane zmiany charakterystyczne dla stadium I . Często występują bóle stawów i mięśni. Dość często obserwuje się zapalenie mięśnia sercowego o łagodnym przebiegu, niekiedy z blokiem przedsionkowo – komorowym. Zaburzenia widzenia sugerują zapalenie tęczówki lub naczyniówki i siatkówki. W razie zajęcia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego może wystąpić limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie korzonków nerwowych powodujące znaczne dolegliwości bólowe i porażenie nerwów czaszkowych (często nerwu twarzowego – patrz zdjęcie poniżej). Najbardziej klasycznym objawem neurologicznym ostrej neuroboreliozy jest zespół  Bannwartha.

  Stadium III -  Zakażenie późne

  zmiany skórne i porażenie nerwów rękiPo upływie wielu miesięcy lub nawet lat od pierwotnego zakażenia mogą pojawiać się różne schorzenia o przebiegu ostrym i nawrotowym lub przewlekłym. Często bywa zajęty narząd ruchu. Najczęstsze jest jednostronne zapalenie stawów ze znacznym obrzękiem stawu kolanowego lub skokowego. Obecność bakterii można stwierdzić w błonie maziowej lub w płynie stawowym. Niektórzy chorzy skarżą się na wędrujące bóle stawów. Czasem rozwija się przewlekłe nawrotowe zapalenie stawów. Może to być spowodowane nawrotem zakażenia, lecz częściej, szczególnie u osób predysponowanych genetycznie Borrelia wywołuje porażenie nerwu twarzowegozapalenie stawów o podłożu immunologicznym. Najczęstszym objawem neurologicznym są neuropatie obwodowe i przewlekły zespół bólowy, na który składają się napadowe bóle nocne, zaburzenia snu i uczucie przewlekłego zmęczenia. Pacjenci mogą skarżyć się na utrudnienie koncentracji i osłabienie pamięci. Bardzo rzadko występuje przewlekłe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. W tych przypadkach obszary demielinizacji (SM – stwardnienie rozsiane) można uwidocznić metodą rezonansu magnetycznego. Ogromna różnorodność objawów klinicznych jest zadziwiająca i rozpoznanie schorzenia na podstawie obrazu klinicznego jest poważnym wyzwaniem diagnostycznym.

  Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn jest objawem infekcji Borelli afzelli pojawiającym się w środkowej lub późnej fazie choroby.
  zanikowe zapalenie skóry kończyn Obejmuje głównie skórę kolan i łokci, ale mogą być także zajęte inne okolice w tym twarz, tułów a nawet całe powłoki skórne ciała. We wczesnym stadium występują bardzo dyskretne objawy  jak obrzęk lub niewyraźny rumień o sinawym odcieniu. W późniejszym okresie zmiany stają się bardziej nasilone i niemożliwe do przeoczenia. Skóra ulega zanikowi i zmienia zabarwienie z purpurowego na białe – tzw. skóra bibułkowata do tego stopnia, że prześwitują przez nią naczynia i inne struktury. Po zaniku gruczołów łojowych i potowych skóra staje się bardzo sucha i może ulec uszkodzeniu pod wpływem drobnego urazu. W uszkodzonej skórze mogą rozwijać się różne guzy, m. innymi pseudochłoniaki, chłoniaki i raki kolczysto komórkowe. Na przedniej powierzchni podudzi i grzbietowej powierzchni stóp dochodzi do tworzenia twardych ognisk. Zmiany mogą wystąpić w obrębie torebek stawowych, zwłaszcza w stawach palców rąk i stawów skokowych. Rozmiar stóp może się znacząco powiększyć.

  Przewlekłemu zanikowemu zapaleniu skóry kończyn, towarzyszy wiele różnorodnych chorób ogólnoustrojowych, przede wszystkim neurologicznych i dotyczących układu ruchu, ale należy je uważać za „inne objawy późnej infekcji”. U 30 – 50 % chorych dochodzi do zajęcia narządów układu ruchu. Jeżeli choroba jest leczona w fazie zapalnej, rokowanie jest dobre. W późniejszym okresie wiele zmian jest tylko częściowo odwracalnych.

  Charakterystyczne w Boreliozie jest występowanie zmiennych w czasie objawów ze strony różnych układów organizmu.
  Przykłady objawów, dla wybranych układów organizmu:

  • Układ nerwowy: drętwienia, porażenia nerwów, bóle i zawroty głowy, problemy z pamięcią, koncentracją uwagi, napady padaczkowe, agresja, utrata czucia, zaburzenia orientacji, problemy z wymową, zapominanie słów, otumanienie, stany depresyjne, zmienność emocjonalna, nadwrażliwość na: światło, dźwięki, zapachy, nerwobóle itp.
  • Układ krążenia: przyspieszone, nierówne bicie serca, skaczące ciśnienie, bloki serca, kardiomiopatie (powiększenie serca), szmery w sercu, problemy zastawkowe.
  • Narząd wzroku: męty, kłaczki w polu widzenia, światłowstręt, światełka, zapalenie spojówki.
  • Narząd ruchu: bóle stawów, mięśni, kości, zaniki mięśniowe (obręcz barkowa), trzeszczenie szyi, sztywność

  Objawy ogólne:
  Zmęczenie, osłabienie, problemy ze snem, zmiany cyklu wypróżnień, bóle gardła, bóle jąder, zmiany masy ciała, wypadanie włosów, utrata libido lub sprawności seksualnej, nasilona choroba lokomocyjna, dreszcze, fale gorąca, obniżona/ podwyższona temperatura ciała

  Zmienność objawów:

  • Czasami cykliczność
  • Zmienność z godziny na godzinę
  • To samo zadanie jednego dnia może być wykonane; a w inne – nie
  • Utrudnione planowanie (spędzanie czasu wolnego, wyjazd, wyjście, spotkanie z przyjaciółmi)
  • WAŻNE: choroba odbiera możliwości, ale nie chęci !

  W przewlekłej boreliozie, przy silnym układzie immunologicznym, przez wiele lat  objawy mogą być słabo nasilone i zmienne.  Po załamaniu układu odpornościowego (np. po dużym stresie lub na starość)  objawy stają się silne i stałe.

  Zapobieganie Boreliozie

  Zapobieganie to najskuteczniejsza i najlepsza, obrona przed tą groźną chorobą. Jej rozpoznanie jest bardzo trudne, a leczenie wcale nie jest łatwiejsze. To oznacza, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by jej bakterie nie dostały się do naszego organizmu.

  • Tradycyjne preparaty odstraszające stawonogi działają na kleszcze w małym stopniu. Można polecić 20% preparat piperydyny z kwasem karboksylowym, który jest aktywny przeciw kleszczom w ciągu 4 godzin po zastosowaniu (spray).
  • Pasywną ochronę zapewnia odpowiednio szczelna odzież.
  • Konieczne jest też staranne obejrzenie ciała po prawdopodobnej ekspozycji. Najlepiej jeśli poprosisz kogoś o pomoc w znalezieniu ewentualnego pajęczaka, by sprawdził również Twoje plecy czy włosy.
  • Jeżeli dojdzie do ugryzienia przez kleszcza, skutecznym środkiem zapobiegawczym jest jego szybkie usunięcie, zanim skończy żerowanie. Nie należy go smarować, gnieść lub wyciskać. głowa kleszcza w skórzePodrażniony kleszcz wymiotuje i zwraca całą zawartość swojego przewodu pokarmowego wprost do krwi człowieka, wstrzykując wiele bakterii i innych patogenów. Nie ma jednolitego poglądu odnośnie usuwania, lecz optymalnym będzie użycie specjalnych szczypiec lub ssawki – dostępnych w aptece wraz z instrukcją obsługi. Niecałkowite usunięcie części głowowej kleszcza może spowodować powstanie ziarniniaka. W takim przypadku należy skorzystać z pomocy lekarza w celu usunięcia pozostałego fragmentu. Miejsce po kleszczu należy zdezynfekować.  Ryzyko zakażenia zależy od odsetka zakażonych kleszczy w danej okolicy geograficznej,  czasu żerowania zakażonego kleszcza w organizmie gospodarza i wrodzonej lub nabytej odporności gospodarza.

  diagnostykaStosowana Diagnostyka Laboratoryjna:

  • Testy badające odpowiedź immunologiczną organizmu (ELISA, Western Blot) – badania serologiczne
  • Testy wykrywające materiał genetyczny bakterii (PCR i real time PCR)
  • Hodowle

  Trudności w diagnostyce serologicznej:

  • Długi czas tworzenia się przeciwciał po zakażeniu (4-6 tygodni)
  • Bakterie mogą ukryć się głęboko w stawach, ścięgnach,  w białych krwinkach, w skórze, w mózgu
  • Bytowanie wewnątrzkomórkowe bakterii
  • Posiadanie przez bakterię otoczki śluzowej – układ odpornościowy jej nie widzi
  • Zmienność antygenowa bakterii -  Borrelia potrafi zmieniać antygeny powierzchniowe wielokrotnie i szybko. Dlatego często układ odpornościowy spędza kolejne tygodnie na wytwarzaniu nowych przeciwciał, podczas gdy infekcja trwa nadal, a bakteria dzieli się i ukrywa.
  • Przebywanie bakterii w obszarach immunologicznie uprzywilejowanych (mózg, aparat ruchu, przestrzenie wewnątrzkomórkowe)
  • Brak wolnych przeciwciał ponieważ wszystkie zajęte są przez antygeny bakteryjne. Mający najniższe miana przeciwciał lub nawet mający ujemne testy, mogą mieć najwyższe obciążenie bakteriami.
  • Bakterie wnikają do makrofagów (komórki żerne), rozrywają je od środka i chowają się w nich, będąc niewidzialnymi dla układu odpornościowego
  • Bakterie mogą zrzucić ścianę komórkową i stać się niewidzialne dla układu odpornościowego
  • Wcześniej zastosowana antybiotykoterapia
  • Słaba odpowiedź immunologiczna lub jej brak (defekt immunologiczny)

  Trudności w diagnostyce genetycznej:

  Badanie genetyczne wykrywa DNA bakterii w próbce krwi. Niestety bakterie boreliozy żyją głównie w tkankach, dlatego trudno je „złowić”. Część bakterii żyje zamknięta w cystach – dlatego dobrze jest przed badaniem przyjmować leki rozbijające cysty.

  Jeżeli test genetyczny wyszedł ujemnie, to nie znaczy, że  w organizmie nie ma bakterii. Oznacza to tylko tyle, że nie było jej  w badanej próbce. Czasami powtórne badanie może wyjść pozytywnie.

  Badaniem genetycznym nie można stwierdzić, czy DNA pochodzi od żywej, czy martwej bakterii. Czas usuwania obumarłych patogenów z organizmu wynosi ok. 4 tygodnie. Dlatego test genetyczny najlepiej wykonać 2 miesiące po zakończeniu leczenia.

  LECZENIE

  Nie ma pełnego konsensusu międzynarodowego  na temat leczenia boreliozy z Lyme. Uzgodniono, że leczenie powinno być długotrwałe i wysokimi dawkami leków. Chorobę rozpoznaną w stadium pierwszym powinno się leczyć przez 2-3 tygodnie, natomiast stadium drugie i trzecie wymaga leczenia trwającego do 4 tygodni i dłużej.
  Lekiem z wyboru w przypadku rumienia wędrującego jest doksycyklina  (dawkę ustali lekarz), natomiast w przypadku dzieci poniżej 9. roku życia i kobiet w ciąży lub w czasie laktacji pacjenci powinni być leczeni amoksycyliną (dawkę ustali lekarz). Erytromycyna nie jest już zalecana ze względu na niepewne wchłanianie oraz niedostatecznie wysokie stężenie antybiotyku w tkankach. W leczeniu neuro-boreliozy, zaleca się  leczenie dożylne penicyliną G.
  Odsetek wyleczeń w stadium pierwszym jest bardzo wysoki (85-100%). W przypadku zakażenia rozsianego lub stadium późnego pozostają pewne dolegliwości ze strony układu ruchu lub nerwowego. Wskazują one na przetrwałą odpowiedź immunologiczną lub autoimmunologiczną u osób predysponowanych genetycznie.

  suplementyIstotną sprawą jest WSPIERANIE ORGANIZMU w walce z chorobą. Konieczne są suplementy wzmacniające Układ Odpornościowy i wątrobę, oraz wysokiej jakości probiotyki.
  Jak wynika z >>> TEGO Artykułu wspomaganie układu odpornościowego można zapewnić stosując suplementację grzybem KORDYCEPS (czytaj więcej TUTAJ).
  Jako potencjalnego dostawcę tego suplementu wybraliśmy znanego producenta – firmę TIANSHI -TIENS, której produkty są uznane i cenione na całym świecie
  (patrz: CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA TIENS).

  • Wskazana jest także:  aktywność fizyczna i/lub rehabilitacja, oraz  badania kontrolne co miesiąc: morfologia krwi, próby wątrobowe, amylaza, kreatynina, badanie ogólne moczu.
  • Należy dbać o układ trawienny – który stanowi około 70% naszego systemu immunologicznego > przeczytaj nasz artykuł TUTAJ

  Z czego wynikają trudności w leczeniu ?

  • Brak testu, umożliwiającego monitoring leczenia
  • Koinfekcje odkleszczowe – kleszcze przenoszą również erlichię, babesję, bartonellę, mikoplazmy i inne, co znacznie utrudnia leczenie
  • Polimorfizm bakterii ( trzeba podawać jednocześnie antybiotyki na każdą z postaci bakterii);
  • Przebywanie bakterii poza barierą krew- mózg  (tylko duże dawki antybiotyków ją przekraczają)
  • Przebywanie bakterii w miejscach trudno dostępnych dla antybiotyków (m.in.stawy, OUN, narząd wzroku, blizny, miazga zębowa)
  • Brak powtarzalnych testów klinicznych, kontrowersje w leczeniu
  • Wrażliwość bakterii na wyższe dawki antybiotyków niż te, które zalecają odgórne wytyczne (wymagane jest tu doświadczenie lekarza i kontakt na bieżąco z pacjentem)
  • Możliwość uszkodzenia wątroby
  • Leukopenia
  • Zagrożenie grzybicą
  • Niezrozumienie ze strony służby zdrowia, często również rodziny
  • Wysokie koszty

  Jak to jest żyć z boreliozą ?

  Przypomnij sobie, jak się czujesz, kiedy dopada Cię grypa. Bóle i zawroty głowy, bóle oczu, mięśni, kości, stawów, znaczne osłabienie, trudności ze skupieniem uwagi, bezsenność lub nadmierna senność, problemy z pamięcią?
  To są jedne z podstawowych dolegliwości w boreliozie.

  Grypa mija po paru dniach, a borelioza nie !!!

  kleszcze

   

  W artykule wykorzystano m.in. opracowania dr n. med. Edyty Gałęziowskiej – za jej zgodą – dostępne w Internecie.


  { 6 komentarze… przeczytaj je poniżejdodaj jeden komentarz }

  Gosia Incentive Kwiecień 23, 2013 o 9:09 am

  Prawda jest taka, że musimy szczególnie uważać na kleszcze w tym roku. Jak mówią specjaliści będzie ich w tym roku dość dużo… Dlatego bądźmy ostrożnie. Popieram niniejszy artykuł w 100%

  Odpowiedz

  Bartek Kwiecień 30, 2013 o 11:05 am

  Ile to problemu potrafi sprawić takie małe paskudztwo, trzeba uważać szczególnie teraz na wiosne

  Odpowiedz

  PendriveManiak Maj 13, 2013 o 5:43 pm

  Niesamowite jak taki mały, niewielki owad typu kleszcz jest w stanie narobić szkód. Warto zwrócić szczególnie uwagę na miejsca przy szyj, przynajmniej z mojego doświadczenia to wiem. Szczerze to już sam nie wiem czy kupować jakiś preparat anty-owadowy czy zwlekać, aż się pojawią.

  Odpowiedz

  Ewik Listopad 18, 2014 o 10:22 pm

  Mnie ugryzł giez tj. taka długa mucha. Wkrótce zrobił się rumień wędrujący. Po 10 dniach od ugryzienia pojawiły się objawy grypy. Lekarz przepisał antybiotyk i poradził zrobić test na boleriozę w 6 tyg. po ugryzieniu. Wynik okazało się pozytywny. Obecnie leczę się na boleriozę przyjmując już 3 serię antybiotyków, bo kolejne badania wciąż wykazują nie wyleczoną chorobę.

  Odpowiedz

  borelioza Listopad 19, 2014 o 5:49 pm

  Kleszcze są małymi pajączkami, które powodują różnego rodzaju choroby ? o tym wie każdy. Co jednak zrobić, gdy pomimo zachowania środków ostrożności zauważymy nieprzyjaciela na naszym ciele? http://afzelius.pl/

  Odpowiedz

  Dariusz Listopad 25, 2014 o 1:42 pm

  Nie drażnij go natłuszczaniem, lub nakłuwaniem tylko usuń możliwie szybko !
  Chwyć za wystający odwłok pensetą – i szybko ruchem skrętnym i wyciągnij ze skóry / z ciała.
  Dobrze zdezynfekuj ranę !

  Odpowiedz

  Zostaw Komentarz

  CommentLuv badge

  Poprzedni Wpis:

  Następny Wpis:

 • Catalog
 • Contents
 • product
 • Product Catalog
 • Products
 • Product Directory