• nike air max
 • oakley glasses
 • air max 90
 • nike air max
 • oakley glasses
 • air max 90
 • Air Max 2013
 • 2014 michael kors
 • air max women 2013
 • air max 2013
 • 2014 michael kors
 • air max 2014
 • Ból bólowi nierówny – w odczuciach człowieka | Apetyt na życie

  Ból bólowi nierówny – w odczuciach człowieka

  by Alex

  w Medycyna

  cierpiące ludkiBól jest nieprzyjemnym doznaniem czuciowym i emocjonalnym, powstaje zazwyczaj w wyniku uszkodzenia tkanek,ale może być również odniesiony do takiego uszkodzenia – w którym mieszczą się bóle psychogenne czy idiopatyczne.

  Dlatego istotne jest aby poznać genezę bólu – co może nam ułatwić życie z bólem w tle, mając nadzieję na jego ustąpienie.

  Najczęstszy (ok. 90% wszystkich doznań bólowych) jest tzw. ból receptorowy – powstający w wyniku podrażnienia zakończeń (receptorów) nerwów czuciowych. Jest to tzw. ból normalny – może być somatyczny lub trzewny.
  Klinicznie ból receptorowy powstaje w związku z uszkodzeniem tkaneki związanym z nim powstaniem odczynu zapalnego i uwalnianiem się w organizmie substancji prozapalnych odpowiadających za powstanie nadwrażliwości na ból, nie tylko w miejscu uszkodzenia ale i w tkankach sąsiednich. Przykładem jest ukłucie drzazgą – po którym następuje obniżenie progu bólu także sąsiadujących zakończeń nerwowych. W leczeniu bólu receptorowego, ze względu na obecność odczynu zapalnego powodującego uwrażliwienie zakończeń nerwowych, skuteczne są niesteroidowe leki przeciwzapalne jak np. paracetamol. W bólu receptorowym informacjao uszkodzeniu nerwu dociera do ciała macierzystego komórki i powstaje szereg zjawisk,które powinny doprowadzić do procesów adaptacji związanych z uszkodzeniem nerwu.Proces ten jednak nie zawsze następuje, to znaczy nieuszkodzona część układu nerwowegonie przejmuje funkcji zastępczych. Powstają wtedy objawy ubytkowe jak: niedoczulica lub hiperpatia – czyli pojawienie się bólu na skutek drażnienia, w miejscu niedoczulicy, przy czym ból trwa jeszcze długo po ustąpieniu działania bodźca drażniącego.

  układ nerwowy człowiekaDrugim rodzajem doznań bólowych jest neuropatyczny ból patologiczny – powstający w wyniku uszkodzenia nerwowego układu obwodowego lub ośrodkowego.

  Najczęściej występuje neuropatyczny ból obwodowy – jak np. przy neuropatii cukrzycowej lub półpaścowej, czy też przy neuralgii związanej z uciskiem na korzeń nerwowy. W bólu neuropatycznym może dochodzić do patologicznych interakcji pomiędzy grupami włókien: odśrodkowych, układu przywspółczulnegoi włókien przewodzących dośrodkowo ból. Interakcje te nazywane są bólem zależnym od układu współczulnego. Pobudzenie układu współczulnego, może powodować nasilenie doznań bólowych. Nawet podenerwowanie, stres, zmiana pogody mogą prowadzić do powstania tego bólu.
  Natomiast neuropatyczny ból ośrodkowy ma źródło w mózgowiu. Przyczyną jego powstania jest najczęściej niedokrwienie, np. tzw. ból pourazowy – niezwykle przykry w odczuciach dla człowieka. Ból ośrodkowy może występować także w wyniku chorób typu stwardnienie rozsiane.Natomiast uraz czaszkowo – mózgowy zazwyczaj nie doprowadza do powstania bóluneuropatycznego, lecz powoduje przewlekłe bóle głowy, nawet po niezbyt ciężkim urazie.Z kolei uraz rdzenia kręgowego w ponad 70% przypadków doprowadza do tzw. bólu rdzeniowego.Natomiast niedokrwienie rdzenia kręgowego zazwyczaj nie wywołuje doznań bólowych ! Dlatego różnego rodzaju krwiaki uciskające na rdzeń zbyt późno ostrzegają człowieka o zagrożeniach.

  Postępowanie lecznicze przy bólu neuropatycznym – to jego ocena ilościowa i jakościowa, pozwalająca stwierdzić czy jest to ból neuropatyczny. Ustala się jego przyczyny oraz choroby współistniejące (serca, wątroby, nerek), depresja, uzależnienie od leków i substancji psychoaktywnych.W miarę możliwości podejmuje się leczenie przyczynowo – objawowe stosując leki przeciwdepresyjnei inne, oraz leczenie nie farmakologiczne.

  Ostre bóle pooperacyjne to zazwyczaj bóle receptorowe. Po niektórych zabiegach może dochodzić do tzw. przetrwałego bólu pooperacyjnego. Wówczas jest to ból neuropatyczny, który przetrwał pomimo wygojenia się tkanki. Szczególnie często występuje po torakotomiach, a także po operacjach przepukliny i po zabiegach amputacji kończyny (ból fantomowy). Ból po zabiegu operacyjnym nie spełnia roli ostrzegawczo – obronnej i należy go skutecznie uśmierzać. Najwięcej zespołów bólu przewlekłego, nawracającego jest pochodzenia receptorowego.
  Z punktu widzenia epidemiologicznego najczęstsze są bóle związane z osteoartrozą – czyli chorobą zwyrodnieniową stawów (opisano już ponad 120 rodzajów tego typu chorób), bóle krzyża, kręgosłupa zwłaszcza w odcinku lędźwiowym.
  Bóle nowotworowe mogą być powodowane przez rozrost nowotworu, ale także przez proces terapii jako skutek leczenia chirurgicznego (przetrwały ból pooperacyjny), radioterapii czy chemioterapii.Ból w chorobie nowotworowej pojawia się na każdym jej etapie, a w 45% jest pierwszym objawem sygnalizującym, że mamy do czynienia z nowotworem – zazwyczaj zbyt późno ostrzega przed postępem choroby. W trakcie procesu nowotworowego, który może prowadzić do śmierci, gdy ból staje się bardzo dokuczliwy dla pacjenta, stosuje się strategię zaproponowaną przez WHO.

  Ból przewlekły jest osobną jednostką chorobową, jest zupełnie innym zagadnieniem niż ból ostry,ze względu na liczne objawy towarzyszące.

  Nadrzędną zasadą farmakoterapii jest jej indywidualizacja. Wybór leku przeciwbólowego dla pacjenta zależy od rodzaju bólu,wieku chorego, schorzeń współistniejących, działań niepożądanych obserwowanych w przeszłości, niekorzystnych interakcji leków i t.p.
  Leki przeciwbólowe podaje się w stałych odstępach czasu,a nie w razie bólu.

  Gdy farmakologia przestaje być skuteczna stosuje się procedury anestezjologiczne, chirurgiczne, metody rehabilitacyjne oraz bardzo ważne techniki psychologiczne,techniki uzupełniające – wśród nich akupunkturę, elektroakupunkturę, elektrostymulację przezskórną.

  Oddzielnym problemem dla człowieka są samoistne bóle głowy o których także piszemy na blogu.

  Zostaw Komentarz

  CommentLuv badge

  Poprzedni Wpis:

  Następny Wpis:

 • Catalog
 • Contents
 • product
 • Product Catalog
 • Products
 • Product Directory